Tanssivat vedet Tammerkoskessa

En tiedä montako kertaa värikkäät valaistut vedet ovat tanssineet Tammerkoskessa. Kahtena vuonna olen ollut tapahtumaa kuvaamassa. Tällä sivulla esille ottamani kuvat ovat kuluvan vuoden marraskuulta. Viime vuoden kuvat löytyvät täältä. Kuvauspäivä oli sunnuntai 3.11.2021. Olimme katsomassa Tonin kanssa ensim - mäistä eli klo 19.00 alkavaa tapahtumaa ja kello 20.00 tapahtumaa. Kuvat ovat aiemmasta tapahtumasta. Jälkimmäisen tapahtuman kuvasin videolle, josta on parin minuutin pätkä sivun lopussa. Poistin videosta ääne, koska videolla kuuluva musiikki on kuulemma tekijänoikeuslain mukaista ja tarvitsisin sen julakisuun tekijän luvan. Sivun kuvat eivä ole mitenkään järjestyksessä enkä osaa kuvasutilanteesta paljon kertoa. Asetin jalustan kosken idänpuoleiselle rannalle ja kuvasin tapahtumaa sen kummenmin ajattelematta. Viimeisenä kuvana on Tampereen uusi raitiovaunu Hämeenkadulla.
1

Tanssivat vedet Tammerkoskessa

En tiedä montako kertaa värikkäät valais - tut vedet ovat tanssineet Tam - merkoskessa. Kahtena vuonna olen ollut tapahtumaa kuvaamassa. Tällä sivulla esille ottamani kuvat ovat kuluvan vuoden marraskuulta. Viime vuoden kuvat löy - tyvät täältä. Kuvauspäivä oli sunnuntai 3.11.2021. Olimme katsomassa Tonin kanssa ensim - mäistä eli klo 19.00 alkavaa tapahtumaa ja kello 20.00 tapahtumaa. Kuvat ovat aiemmasta tapahtumasta. Jälkimmäisen tapahtuman kuvasin videolle, josta on parin minuutin pätkä sivun lopussa. Poistin videosta ääne, koska videolla kuu - luva musiikki on kuulemma teki - jänoikeuslain mukaista ja tarvitsisin sen julakisuun tekijän luvan. Sivun kuvat eivä ole mitenkään järjestyk - sessä enkä osaa kuvasutilanteesta paljon kertoa. Asetin jalustan kosken idän - puoleiselle rannalle ja kuvasin tapahtu - maa sen kummenmin ajattelematta. Viimeisenä kuvana on Tampereen uusi raitiovaunu Hämeenkadulla.