Heinäkuu 2017, 3/3 Pieni sieni pihallamme Pihallamme kasvoi pienenpieni sieni, jonka muoto kiinnitti huomioini. Sienen pinta ei ollut tasainen vaan säännönllisen juovikas. Sieni oli vajaat kaksi tuumaa korkea ja halusin kuvata sen siten, että sienen lakki näkyy ainakin osittain altapäin. Ajattelin myös ottaa sienestä kuvasarjan siten, että terävyysalue kattaisi koko sienen. Käsivaralta otettuna kamera ei kuitenkaan pysynyt riittävästi paikoillaan ja lopputulos pinotusta kuvasta on alpuolella oikeallapuolella. Makrokiskon testausta Olen testannut keväällä hankkimaani makrokiskoa aiemmin vain yhden kerran. Juhannusviikolla yritin kuvata omenapuun kukkia siten, että muutin kuvasarjassa terävyysaluetta kiskon avulla. Tuolloin en saanut miinkäänlaista tulosta aikaiseksi. Nyt heinäkuun loppupuolella otin kiskon uudelleen käyttöön. Kuvasin pihallamme kasvavaa pientä kukkaa siten, että ensin terävyysalue kohdistui kukan heiteisiin ja viimeinen terävyysalue kukan ”pohjaan”. Kuvasarjassa kuvia on yhteensä yhdeksäntoista. Kuvien välillä siirsin tarkennualuetta makrokiskon avulla noin millimetrin kerrallaan. Objektiivina minulla on 100 mm:n Canonin makro. Nyt kun aukko oli 32, niin syvyysterävyys kussakin yksittäisessä kuvassa on noin 2 mm. Yhdistetyn kuvan syvyystarkkuus on noin 20 mm ja kuvakoko on 1:1. Vasen kuva on ensimmäinen kuva kuvasarjasta ja oikeanpuoleinen kuva kuvasarjan kuvista yhdistetty kuva Valkoinen harakankello Torstaina 27.7.2017 olimme iltakävelyllä. Vaimoni huomasi valkoisen eli albiinon harkankellon tienravissa. Ajattelin heti, että tuosta on saatava kuva. Lenkin jälkeen kävin kuvaamassa kasvia. Käytin jälleen makrokiskoa ajatuksenani ottaa kuvasarja siten, että voisin ohjelmallisesti yhdistää kuvat yhdeksi tarkaksi kuvaksi. Tällä kertaa otin hieman yli kolmenkymmenen kuvan kuvasarjan. Kuvat otin noin millimetrin välein. Käytin jälleen aukkoa 32, jolloin terävyysalue on jo l ä h t ö k o h t a i s e s t i mahdollisimman suuri. Kuvien ottaminen onnistui lopulta kohtuullisen helposti. Yhdistetystä kuvasta tuli jälleen mielenkiintoinen. Kuvatessani kävi välillä heikko tuuli, joka liikutteli hieman kohdetta. Kohteen liikkuminen näkyy yhdistetyn kuvan lopputuloksessa. Kuvasarjan viimeinen kuva on vasemmalla ja yhdistetty kuva on oikealla. Seittitakiainen Lestijärvellä Vielä yksi kuva Makrokiskon kokeilun epäonnisuttua seittitakiaisen kuvaamisessa kuvasin pienempiä kohteita, joista valitsin tähän yhden. Kuvassa on postaan pielessa kasvava vaalean violetti akilleija. Taustan puna tulee portaalla olleesta kauppakassista. Olen leikannut kuvasta hieman oikealta ja vasemmalta häiritseviä elementtejä.
Heinäkuu 2017, 3/3 Pieni sieni pihallamme Pihallamme kasvoi pienenpieni sieni, jonka muoto kiinnitti huomioini. Sienen pinta ei ollut tasainen vaan säännönllisen juovikas. Sieni oli vajaat kaksi tuumaa korkea ja halusin kuvata sen siten, että sienen lakki näkyy ainakin osittain altapäin. Ajattelin myös ottaa sienestä kuvasarjan siten, että terävyysalue kattaisi koko sienen. Käsivaralta otettuna kamera ei kuitenkaan pysynyt riittävästi paikoillaan ja lopputulos pinotusta kuvasta on alpuolella oikeallapuolella. Makrokiskon testausta Olen testannut keväällä hankkimaani makrokiskoa aiemmin vain yhden kerran. Juhannusviikolla yritin kuvata omenapuun kukkia siten, että muutin kuvasarjassa terävyysaluetta kiskon avulla. Tuolloin en saanut miinkäänlaista tulosta aikaiseksi. Nyt heinäkuun loppupuolella otin kiskon uudelleen käyttöön. Kuvasin p i h a l l a m m e kasvavaa pientä kukkaa siten, että e n s i n t e r ä v y y s a l u e kohdistui kukan heiteisiin ja v i i m e i n e n t e r ä v y y s a l u e kukan ”pohjaan”. Kuvasarjassa kuvia on yhteensä yhdeksäntoista. Kuvien välillä siirsin tarkennualuetta makrokiskon avulla noin millimetrin kerrallaan. Objektiivina minulla on 100 mm:n Canonin makro. Nyt kun aukko oli 32, niin syvyysterävyys kussakin yksittäisessä kuvassa on noin 2 mm. Yhdistetyn kuvan syvyystarkkuus on noin 20 mm ja kuvakoko on 1:1. Vasen kuva on ensimmäinen kuva kuvasarjasta ja oikeanpuoleinen kuva kuvasarjan kuvista yhdistetty kuva Valkoinen harakankello T o r s t a i n a 27.7.2017 olimme i l t a k ä v e l y l l ä . Vaimoni huomasi valkoisen eli a l b i i n o n h a r k a n k e l l o n t i e n r a v i s s a . Ajattelin heti, että tuosta on saatava kuva. Lenkin jälkeen kävin k u v a a m a s s a kasvia. Käytin jälleen makrokiskoa ajatuksenani ottaa kuvasarja siten, että voisin ohjelmallisesti yhdistää kuvat yhdeksi tarkaksi kuvaksi. Tällä kertaa otin hieman yli kolmenkymmenen kuvan kuvasarjan. Kuvat otin noin millimetrin välein. Käytin jälleen aukkoa 32, jolloin terävyysalue on jo lähtökohtaisesti mahdollisimman suuri. Kuvien ottaminen onnistui lopulta kohtuullisen helposti. Yhdistetystä kuvasta tuli jälleen mielenkiintoinen. Kuvatessani kävi välillä heikko tuuli, joka liikutteli hieman kohdetta. Kohteen liikkuminen näkyy yhdistetyn kuvan lopputuloksessa. Kuvasarjan viimeinen kuva on vasemmalla ja yhdistetty kuva on oikealla. Seittitakiainen Lestijärvellä Vielä yksi kuva Makrokiskon kokeilun e p ä o n n i s u t t u a s e i t t i t a k i a i s e n kuvaamisessa kuvasin pienempiä kohteita, joista valitsin tähän yhden. Kuvassa on postaan pielessa kasvava vaalean violetti akilleija. Taustan puna tulee portaalla olleesta kauppakassista. Olen leikannut kuvasta hieman oikealta ja vasemmalta häiritseviä elementtejä.