Pater semper dixit: "Conare certe!". © Made by Heikki, based on the page maked by Xara
Tynnyrikoskella 15.5.2022, julkaistu 10.9.2022 Sivun päivitykset ovat jääneet vähemmälle. Ja tämäkin päivitys piti julkaista alkujaan jo kesäkuussa. Mutta ehtiihän tämän saattaa julkiseksi nytkin syyskuun alussa. Haapajärvellä noin 10 km keskustasta etelään sijaitsee Lohijoki. Nimestään huolimatta joessa ei ole lohia, mutta joessa elää harvinainen purotaimen. Joen pituus on noin 10 kilometriä. Joen keskivaiheilla on Natura- alueeseen kuuluva koskijakso: Tynnyrikoski, Onnelankoski ja Pitkäkoski. Näistä Tynnyrikoski on paikka, jossa olemme vuosien varrella käyneet usein. Kävimme jälleen 15.5.2022 katsomassa Tynnyrikosken kuohuja ja paistamassa makkaraa. Samalla käynnillä tutustuin ensimmäistä kertaa myös alueen muihin koskiin. Kulku koskille on todella helppoa opastettuja polkuja pitkin. Seuraavassa on muutamia kuvia tuolta reissulta. Kuvasin ensisijaisesti, kosken kuohuja. Useimmissa pitkän valotusajan kuvissa käytin DN 1000 harmaasuodinta. Ensimmäisenä on kolmen kuvan kuvasarja Tynnyrikoskesta. Sarja osoittaa hyvin, miten valotusajan muuttaminen muuttaa veden pintaa kuvassa. Valotusajan pidentyessä veden pinta pehmenee. Ensimmäisessä kuvassa valotusaika on 1/30 sekuntia ja viimeisessä 4 sekuntia. Kuvat ovat kosken puolivälistä ja mainittakoon, että kosken rantaan ei kannata yrittää kosken puolivälistä, koska rinne jokiuomaan on sillä kohden todella jyrkkä. Tajuttuani, että kosken alaosassa rinne on paljon loivempi päätin kiertää pois joen rannasta sitä kautta. Samalla otin pari kuvaa, joihin pyrin saamaan kosken kokonaisuudessaan. Koskessa oleva loiva mutka esti kuitenkin kosken näkymisen kokonaan. Ottamani kuvat ovat alapuolella. Oikeanpuoleisessa kuvassa minua häiritsee tuo kuusi keskellä kuvaa. Tynnyrikosken jälkeen kävimme tutustumassa myös Onnelankoskeen ja Pitkäkoskeen. Kuvaamisen kannalta nämä kosket ovat vielä vaikeampia kuin Tynnyrikoski. Niinpä päädyin kuvaamaan vain Pitkäkoskea kosken niskan ylittävältä sillalta. Valitsin tähän jälleen kaksi kuvaa, lyhyen valotusajan kuvan ja harmaasuodattimen kanssa kuvattu pitkän valotusajan kuvan. Valotusaika vasemmanpuoleisessa on 1/200 ja oikeanpuoleisessa 30 sekuntia.
HEIKIN KUVIA JA TARINOITA
Tynnyrikoskella 15.5.2022, julkaistu 10.9.2022 Sivun päivitykset ovat jääneet vähemmälle. Ja tämäkin päivitys piti julkaista alkujaan jo kesäkuussa. Mutta ehtiihän tämän saattaa julkiseksi nytkin syyskuun alussa. Haapajärvellä noin 10 km keskustasta etelään sijaitsee Lohijoki. Nimestään huolimatta joessa ei ole lohia, mutta joessa elää harvinainen purotaimen. Joen pituus on noin 10 kilometriä. Joen keskivaiheilla on Natura- alueeseen kuuluva koskijakso: Tynnyrikoski, Onnelankoski ja Pitkäkoski. Näistä Tynnyrikoski on paikka, jossa olemme vuosien varrella käyneet usein. Kävimme jälleen 15.5.2022 katsomassa Tynnyrikosken kuohuja ja paistamassa makkaraa. Samalla käynnillä tutustuin ensimmäistä kertaa myös alueen muihin koskiin. Kulku koskille on todella helppoa opastettuja polkuja pitkin. Seuraavassa on muutamia kuvia tuolta reissulta. Kuvasin ensisijaisesti, kosken kuohuja. Useimmissa pitkän valotusajan kuvissa käytin DN 1000 harmaasuodinta. Ensimmäisenä on kolmen kuvan k u v a s a r j a T y n n y r i k o s k e s t a . Sarja osoittaa hyvin, miten v a l o t u s a j a n m u u t t a m i n e n muuttaa veden pintaa kuvassa. V a l o t u s a j a n pidentyessä veden pinta pehmenee. Ensimmäisessä kuvassa valotusaika on 1/30 sekuntia ja viimeisessä 4 sekuntia. Kuvat ovat kosken puolivälistä ja mainittakoon, että kosken rantaan ei kannata yrittää kosken puolivälistä, koska rinne jokiuomaan on sillä kohden todella jyrkkä. Tajuttuani, että kosken alaosassa rinne on paljon loivempi päätin kiertää pois joen rannasta sitä kautta. Samalla otin pari kuvaa, joihin pyrin saamaan kosken kokonaisuudessaan. Koskessa oleva loiva mutka esti kuitenkin kosken näkymisen kokonaan. Ottamani kuvat ovat alapuolella. Oikeanpuoleisessa kuvassa minua häiritsee tuo kuusi keskellä kuvaa. Tynnyrikosken jälkeen kävimme tutustumassa myös Onnelankoskeen ja Pitkäkoskeen. Kuvaamisen kannalta nämä kosket ovat vielä vaikeampia kuin Tynnyrikoski. Niinpä päädyin kuvaamaan vain Pitkäkoskea kosken niskan ylittävältä sillalta. Valitsin tähän jälleen kaksi kuvaa, lyhyen valotusajan kuvan ja harmaasuodattimen kanssa kuvattu pitkän valotusajan kuvan. V a l o t u s a i k a vasemmanpuoleisessa on 1/200 ja oikeanpuoleisessa 30 sekuntia.
HEIKIN KUVIA JA TARINOITA