Kööpenhaminasssa huhtikuussa 2016, rakennuksia Edellisellä sivulla oli jo muutama kuva yksittäisistä rakennuksista. Keräsin tälle sivulle lisää rakennusten kuvia. Kuvat olen ottanut useimmin siksi, että olen pitänyt rakennuksen julkisivusta. Kunkin kuvatun kohteen tarkemmat tiedot olen etsinyt jälkeenpäin Googlen avulla. Ensimmäinen kuva on suuresta Magasin DU Nord ketjun omistamasta liikerakennuksesta. Rakennus on vuodelta 1894 ja se on ranskalaisen renessanssin tyylinen. Kuvan ottamista varten piti odotella hetki, jotta saisin kuvan ilman etualalla ollutta autoliikennettä. Julkaisua varten olen hieman oikaissut kuvaa, koska 24 mm:n objektiivi aiheutti jonkinasteista vääristymää. Seuraavana on vuosina 1872-1874 rakennettu Kuninkaallinen teatteri. Tällä kertaa en onnistunut välttämään autoja. Tässäkin kuvassa on tynnyrivääristymää, mutta en oikaissut sitä, koska osa kuvasta olisi leikkautunut pois. Vaikka kuva on liian tiukkaan rajattu, halusin sen tähän mukaan. hieman liian tiukka. Børsen on yksi Kööpenhaminan (1618-1624) vanhimmista ja kauneimmista rakennuksista. Alussa käytettiin kaupan keskusena Pohjois-Euroopassa. Nykyään se on tanskalaisen yritysliiton omistama, eikä se ole avoin turisteille Kuva taidemuseosta on hieman muita matalampi, koska rajasin alkuperäisestä kuvasta etualan tyhjän katualueen pois. Näin rajattuna kuva toimii mielestäni paremmin. Taidemuseo virallisesti Ny Carlsberg Glyptotek on ollut auki yleisölle vuodesta 1897. Vuosina 1885 - 1887 rakennettu Anglikaaninen kirkko eli St Alban's Church sijaitsee lähellä pienen merenneidon patsasta. Otin kirkosta useampia kuvia sekä ulkoa, että sisältä. Ohessa on yksi ulkokuva. Oheisen kuvan valoisuutta olen joutunut lisäämään koska rakennus jäi kuvatessa vaaleasta taustasta johtuen liian tummaksi. Kööpenhaminan geoleoginen museo ja Rosenborgin linna, josta juttua seuraavalla sivulla, sijaitsevat lähellä toisiaan. Käytännössä ne erottaa vain geologisen museon kuvassa oleva katualue, jonka tällä kertaa jätin kuvaan. Kuvan etureunassa olevat pensaat peittävät sopivasti katualuetta. Katutasosta kuvatessa autojen välttäminen ei välttämättä onnistu. Kuvakulmasta ja 24 mm:n polttovälistä johtuen rakennuksen oikea sivu vääristyi pahasti. Seuraavassa kuvassa olen oikaissut rakennusta hieman. Kuvan oikaisusta johtuen olen joutunut rajaamaan kuvan alareunaa voimakkaasti. Rajauksesta tulee liian tiukka. Halusin kuitenkin molemmat kuvat tänne mukaan. Seuraavalla sivulla on kuvia Rosenborgin linnasta
Kööpenhaminasssa huhtikuussa 2016, rakennuksia Edellisellä sivulla oli jo muutama kuva yksittäisistä rakennuksista. Keräsin tälle sivulle lisää rakennusten kuvia. Kuvat olen ottanut useimmin siksi, että olen pitänyt rakennuksen julkisivusta. Kunkin kuvatun kohteen tarkemmat tiedot olen etsinyt jälkeenpäin Googlen avulla. Ensimmäinen kuva on suuresta Magasin DU Nord ketjun o m i s t a m a s t a l i i k e r a k e n n u k s e s t a . Rakennus on vuodelta 1894 ja se on r a n s k a l a i s e n renessanssin tyylinen. Kuvan ottamista varten piti odotella hetki, jotta saisin kuvan ilman etualalla ollutta autoliikennettä. Julkaisua varten olen hieman oikaissut kuvaa, koska 24 mm:n objektiivi aiheutti jonkinasteista vääristymää. Seuraavana on vuosina 1872-1874 r a k e n n e t t u Kuninkaallinen teatteri. Tällä kertaa en onnistunut välttämään autoja. Tässäkin kuvassa on t y n n y r i v ä ä r i s t y m ä ä , mutta en oikaissut sitä, koska osa kuvasta olisi leikkautunut pois. Vaikka kuva on liian tiukkaan rajattu, halusin sen tähän mukaan. hieman liian tiukka. Børsen on yksi K ö ö p e n h a m i n a n ( 1 6 1 8 - 1 6 2 4 ) vanhimmista ja k a u n e i m m i s t a rakennuksista. Alussa käytettiin kaupan keskusena Pohjois- Euroopassa. Nykyään se on tanskalaisen yritysliiton omistama, eikä se ole avoin turisteille Kuva taidemuseosta on hieman muita matalampi, koska rajasin alkuperäisestä kuvasta etualan tyhjän katualueen pois. Näin rajattuna kuva toimii mielestäni paremmin. Taidemuseo virallisesti Ny Carlsberg Glyptotek on ollut auki yleisölle vuodesta 1897. Vuosina 1885 - 1887 r a k e n n e t t u Anglikaaninen kirkko eli St Alban's Church sijaitsee lähellä pienen merenneidon patsasta. Otin kirkosta useampia kuvia sekä ulkoa, että sisältä. Ohessa on yksi ulkokuva. Oheisen kuvan valoisuutta olen joutunut lisäämään koska rakennus jäi kuvatessa vaaleasta taustasta johtuen liian tummaksi. K ö ö p e n h a m i n a n geoleoginen museo ja Rosenborgin linna, josta juttua seuraavalla sivulla, sijaitsevat lähellä toisiaan. Käytännössä ne erottaa vain geologisen museon kuvassa oleva katualue, jonka tällä kertaa jätin kuvaan. Kuvan etureunassa olevat pensaat peittävät sopivasti katualuetta. Katutasosta kuvatessa autojen välttäminen ei välttämättä onnistu. Kuvakulmasta ja 24 mm:n polttovälistä johtuen rakennuksen oikea sivu vääristyi pahasti. Seuraavassa kuvassa olen oikaissut rakennusta hieman. Kuvan oikaisusta johtuen olen joutunut rajaamaan kuvan alareunaa voimakkaasti. Rajauksesta tulee liian tiukka. Halusin kuitenkin molemmat kuvat tänne mukaan. Seuraavalla sivulla on kuvia Rosenborgin linnasta