Villilän uimarannalta Pyhäjärveä kuvaamassa 22.5.2019 Ajoin keskiviikkoaamuna puoli seitsemän aikaan junalle. Paikasta, jossa Tesoman valtatie ylittää Porintien on hyvä näkymä Pyhäjärvelle. Tuona aamuna järven yllä leijui hentoja usvapilviä, jotka vastavaloon nähtynä loiva upean näyn. Ajattelin heti, että tuo näky on kuvattava. Asemalla käynti ja kameran noutaminen vei kuitekin aikaa, joten olin järven rannassa vasta puoli kahdeksan aikaan. Järvellä ollut utuinen näkymä oli kadonnut. Otin kuitenkin rannasta kuvia ja testasin samalla viikolla hankkimaani harmaakorttia. Ensimmäisenä on kolmen kuvan panoraama näkymästä aurinkoiselle uimarannalle. Otin kuvat poislähtiessäni. Minua kiehtoi rannan valoisa näkymä ja aamun hento valo, joka toistuu itseasiassa kaikissa tuolloin ottamissani kuvissa. Seuraavana on kaksi panoraamakuvaa järvinäkymästä. Ensimmäinen on otettu automaattivalotuksella ja toisessa olen määritellyt valkotaspainon harmaakortin avulla. Jostain syysä harmaakortilla määritetty valkotaspaino vei kuvan punasävyiseksi, joka ei oikein vastaa todellisuutta. Tässä tapauksessa kameran automaatti tuotti paremmin silmillä nähdyn kaltaisen värimaailman. Toisin on seuraavassa kuvassa, jossa silkkiuikut uivat tyynen järvenpinnan poikki. Kuvan värit toistuvat loistavasti. Tässäkin kuvassa määritin valkotasapainon harmaakortin avulla. Myös sivun ensimmäisen panoraamakuvan värit toistuvat todella hyvin, määriteltyäni valkotasapainon harmaakorttia käyttäen. Myös kivestä otetussa kuvaparissa harmaakortin käyttö toi kuvaan (alempin kuva) sävyn, joka ei vastaa silmillä nähtyä. Tässäkin kameran automatiikka on onnistunut paremmin (ylempi kuva). Harmaakortin käyttö on minulle aivan uusi mentelmä, joten sen käyttöä on ihan selvästi vielä opeteltava. Kiveä kuvatessani muistin kuvan viime marraskuulta, jolloin kuvasin samaa kiveä tosi sumuisessa säässä. Seuraavana on kuvapari, jossa kivi on kummassakin kuvassa sijoitettuna sámaan kohtaan kuvassa. Ylempi kuva on otettu viime vuoden marraskuun seitsemäs päivä iltapäivällä. Alempi kuva on nyt 22.5.2019 puoli kahdeksan aikaan aamulla. Näkymä voisi olla sama, mutta marraskuussa otetussa kuvassa sumu peittää täysin näkymän vastarannalle. Alempi kuva on osasuurennos yhdestä panoraamaa varten ottamastani kuvasta
Villilän uimarannalta Pyhäjärveä kuvaamassa 22.5.2019 Ajoin keskiviikkoaamuna puoli seitsemän aikaan junalle. Paikasta, jossa Tesoman valtatie ylittää Porintien on hyvä näkymä Pyhäjärvelle. Tuona aamuna järven yllä leijui hentoja usvapilviä, jotka vastavaloon nähtynä loiva upean näyn. Ajattelin heti, että tuo näky on kuvattava. Asemalla käynti ja kameran noutaminen vei kuitekin aikaa, joten olin järven rannassa vasta puoli kahdeksan aikaan. Järvellä ollut utuinen näkymä oli kadonnut. Otin kuitenkin rannasta kuvia ja testasin samalla viikolla h a n k k i m a a n i h a r m a a k o r t t i a . Ensimmäisenä on kolmen kuvan panoraama näkymästä aurinkoiselle uimarannalle. Otin kuvat poislähtiessäni. Minua kiehtoi rannan valoisa näkymä ja aamun hento valo, joka toistuu itseasiassa kaikissa tuolloin ottamissani kuvissa. Seuraavana on kaksi p a n o r a a m a k u v a a j ä r v i n ä k y m ä s t ä . Ensimmäinen on otettu a u t o m a a t t i v a l o t u k s e l l a ja toisessa olen m ä ä r i t e l l y t v a l k o t a s p a i n o n harmaakortin avulla. Jostain syysä h a r m a a k o r t i l l a m ä ä r i t e t t y valkotaspaino vei kuvan punasävyiseksi, joka ei oikein vastaa todellisuutta. Tässä tapauksessa kameran automaatti tuotti paremmin silmillä nähdyn kaltaisen värimaailman. Toisin on seuraavassa kuvassa, jossa silkkiuikut uivat tyynen järvenpinnan poikki. Kuvan värit toistuvat loistavasti. Tässäkin kuvassa määritin valkotasapainon harmaakortin avulla. Myös sivun ensimmäisen panoraamakuvan värit toistuvat todella hyvin, määriteltyäni valkotasapainon harmaakorttia käyttäen. Myös kivestä otetussa kuvaparissa harmaakortin käyttö toi kuvaan (alempin kuva) sävyn, joka ei vastaa silmillä nähtyä. Tässäkin kameran automatiikka on onnistunut paremmin (ylempi kuva). Harmaakortin käyttö on minulle aivan uusi mentelmä, joten sen käyttöä on ihan selvästi vielä opeteltava. Kiveä kuvatessani muistin kuvan viime marraskuulta, jolloin kuvasin samaa kiveä tosi sumuisessa säässä. Seuraavana on kuvapari, jossa kivi on kummassakin kuvassa sijoitettuna sámaan kohtaan kuvassa. Ylempi kuva on otettu viime vuoden marraskuun seitsemäs päivä iltapäivällä. Alempi kuva on nyt 22.5.2019 puoli kahdeksan aikaan aamulla. Näkymä voisi olla sama, mutta marraskuussa otetussa kuvassa sumu peittää täysin näkymän vastarannalle. Alempi kuva on osasuurennos yhdestä panoraamaa varten ottamastani kuvasta