Pater semper dixit: "Conare certe!". © Made by Heikki, based on the page maked by Xara

Julkaisen

edelleen

tähtiratakuvia,

vaikka

niitä

oli

jo

edellisessä

päivityksessä. Julkaistu 6.5.2022

Kuvaaminen jatkui helmikuussa. Seuraavana kuvausilta oli 25.2.2022.Valitsin kuvaussuunnan länteen ja siten, että pohjantähti jäi kuvakulman yläpuolelle. Alareunaan jätin talomme lumisen katon. Kahdenkymmenen minuutin valotuksia tuli neljä, joten kokonaisaika on tunti kaksikymmentä minuuttia. ISO -arvo oli 100, aukko f2.8 ja polttoväli oli 16 mm. Nyt kuvassa tähtiradat näkyvät tosi hyvin. Muutoinkin tunnelma on erilainen kuin aiemmissa kuvissa. Seuraavan kerran asensin kameran pihalle jo 27.2.2022. Nyt valitsin yksittäisen kuvan valotusajaksi 10 minuuttia. ISO -arvo oli 160 ja aukko f3.2. Nyt kameran akku riitti 22 kuvaan, joten kokonaisvalotusaika on 220 minuuttia eli kolme tuntia 40 minuuttia. Nyt tähtien piirtämät viivat ovat jo kohtuullisen mittavia. Maapallon kiertymä on 55 astetta. Kuvaa voisi jo pitää lähes täydellisenä. Edellisestä ”lähes täydellisestä” kuvasta huolimatta jatkoin valokuvaamista. Seuraava kuva syntyi samalla tavalla kuin edellinen; kamera pihalle jalustalle ja kauko-ohjaimen asetukset ohjaamaan kameraa. Tavoitteena oli 30 kymmenen minuutin kuvaa. Jälleen kameran akku loppui kesken ja kuvia tuli vain 19. Kuvat olivat reilusti ylivalottuneita koska olin valinnut ISO -arvoksi 320. Ligth Roomin avulla sain kuvista kuitenkin julkaistavan. Lopputulos on ohessa. Ehkä mielenkiintoisin kuva syntyi maaliskuun viimeisen illan ja huhtikuun ensimmäisen yön aikana. Kamera oli taas pihamaalla asetettuna ottamaan kuvia kymmenen minuutin valotuksella. Kameran akku kesti 19 kuvaa, joten kokkonaisvalotusaika on kolme tuntia kymmenen minuuttia. Aukko oli f3.5 ja ISO - arvo 320. Kuva on lähes täydellinen tähtiratakuva, jossa on kuvan lounaiskulmassa kirkas valopiste. Ikään kuin tähti. Valopisteen arvoitusta selvitettiin Ursaa myöten. Ilmiö tulkittiin ensin satelliitiksi, joka kääntyi kuvaamisen aikana auringonvalossa. Toinen teoria oli, että kyseessä on ja jopa väärin suunnatun katuvalon heijastukseksi kameran linssiin. Lopullinen teoria on ilmassa oleva laattamaiset jääkiteet, jotka muodostavat valopilarin. Valolähteenä on ilmeisesti kuvaussuuntaan nähden takana vajaan kahden kilometrin päässä oleva voimakas työmaavalo. Tein ilmiöstä myös pienen videon, josta jokainen voi arvioida mistä siinä on kysymys. Valopiste ilmestyy kuviin videon loppupuolella. Sama ilmiö toistui myös seuraavassa kuvassa, jonka kuvasin 3.4.2022. Nyt vain valopiste näkyy lähellä Pohjantähteä vaikkakaan ei yhtä kirkkaana kuin edellisessä kuvassa. Tämä kuva on muuten yhtä täydellinen kuin edellinen. kaksikymmentä kymmenen minuutin valotusta tekee kolme tuntia ja kaksikymmentä minuuttia. Iso -arvo on 200 ja aukko f3.2 Nämä kuvat eivät päättyneet vielä. Halusin kokeilla miten kuun valo vaikuttaa kuvaamiseen. 16.4.2022 oli täyden kuun aika. Nyt valitsin kuvauspaikaksi pihallamme kasvavan männyn oksien alustaan. Asetin ISO - arvoksi 100 ja aukoksi 6.3. Kameran akku kesti nyt muutaman minuutin yli kolme tuntia. 15 Minuutin kuvia tuli 12 ja yksi kuuden minuutin kuva. Kuutamosta huolimatta tähtiratakuviot toistuvat kuvassa hyvin. Vieressä on toinen samasta paikasta 18.4.2022 otettu kuva. Nyt kuitenkin siirsin kameraa sen verran, että Pohjantähti jäi näkyviin. Asetukset olivat ISO 100 ja aukko f6.3, joka osoittautui liian pieneksi, koska kuvat jäivät tosi tummiksi. Niitä joutui säätämään aika lailla. Tämän kuvaamisen aikana kamera jätti ottamatta kolme ajastettua kuvaa. Sama ilmiö esiintyy myös myöhemmissä tähtiratakuvissa. Tämä tuo mielenkiintoisen efektin kuvaan. Jo seuraavana iltana eli 19.4.2022 kuvasin tähtiä takapihaltamme. Jälleen kamera jätti osan kuvista ottamatta, joten viivat eivät ole yhtenäiset. Nyt asensin aukon arvoon f5.6. ISO-arvo oli 100. Näissä kuvauksissa vaikeinta on löytää oikeat asetukset kameraan ja sopivan kuvakulma. Lisäksi kameran akku asettaa omat rajoitteensa. Varsinkin pakkasilla. Omassa kamerassani akun kesto on maksimi ollut hieman yli kolme tuntia. Tämä ongelma on ratkaistavissa akkukahvan avulla. Viimeisenä pihapiiristä otettu tähtiratakuvana on taas omenapuiden oksien alta kuvattu kuva. Kameran temppuilu jatkui edelleen. Nyt se valotti muutamat kuvat vain 7 tai 8 sekunnin valotusajalla etukäteen asetetun viidentoista minuutin sijaan. Tähtien piirtämät viivat jäivät taas katkonaisiksi. Edelleen ongelman on löytää kameraan oikeat asetukset. Viimeisenä on kuva, joka on otettu Lestijärven Parannasta kylälle 23.3.2022. Tavoitteena oli saada vähintään kahden tunnin yhteisvalotus. Kylän takaa nousi kuitenkin pilviverho, joka rajoitti kuvat kahteen kymmenen minuutin valotukseen. Tämä on kuva, jonka olen aikonut joskus uusia.
o h s a HEIKIN KUVIA JA TARINOITA

Julkaisen

edelleen

tähtiratakuvia,

vaikka

niitä

oli

jo

edellisessä

päivityksessä.

Julkaistu 6.5.2022

Kuvaaminen jatkui h e l m i k u u s s a . S e u r a a v a n a kuvausilta oli 2 5 . 2 . 2 0 2 2 . V a l i t s i n k u v a u s s u u n n a n länteen ja siten, että pohjantähti jäi kuvakulman yläpuolelle. Alareunaan jätin talomme lumisen katon. Kahdenkymmenen minuutin valotuksia tuli neljä, joten kokonaisaika on tunti kaksikymmentä minuuttia. ISO -arvo oli 100, aukko f2.8 ja polttoväli oli 16 mm. Nyt kuvassa tähtiradat näkyvät tosi hyvin. Muutoinkin tunnelma on erilainen kuin aiemmissa kuvissa. Seuraavan kerran asensin kameran pihalle jo 27.2.2022. Nyt valitsin yksittäisen kuvan valotusajaksi 10 minuuttia. ISO - arvo oli 160 ja aukko f3.2. Nyt kameran akku riitti 22 kuvaan, joten kokonaisvalotusaika on 220 minuuttia eli kolme tuntia 40 minuuttia. Nyt tähtien piirtämät viivat ovat jo kohtuullisen mittavia. Maapallon kiertymä on 55 astetta. Kuvaa voisi jo pitää lähes täydellisenä. Edellisestä ”lähes t ä y d e l l i s e s t ä kuvasta huolimatta j a t k o i n v a l o k u v a a m i s t a . Seuraava kuva syntyi samalla tavalla kuin edellinen; kamera pihalle jalustalle ja kauko-ohjaimen asetukset ohjaamaan kameraa. Tavoitteena oli 30 kymmenen minuutin kuvaa. Jälleen kameran akku loppui kesken ja kuvia tuli vain 19. Kuvat olivat reilusti ylivalottuneita koska olin valinnut ISO -arvoksi 320. Ligth Roomin avulla sain kuvista kuitenkin julkaistavan. Lopputulos on ohessa. E h k ä m i e l e n k i i n t o i s i n kuva syntyi m a a l i s k u u n viimeisen illan ja h u h t i k u u n ensimmäisen yön aikana. Kamera oli taas pihamaalla asetettuna ottamaan kuvia kymmenen minuutin valotuksella. Kameran akku kesti 19 kuvaa, joten kokkonaisvalotusaika on kolme tuntia kymmenen minuuttia. Aukko oli f3.5 ja ISO - arvo 320. Kuva on lähes täydellinen tähtiratakuva, jossa on kuvan lounaiskulmassa kirkas valopiste. Ikään kuin tähti. Valopisteen arvoitusta selvitettiin Ursaa myöten. Ilmiö tulkittiin ensin satelliitiksi, joka kääntyi kuvaamisen aikana auringonvalossa. Toinen teoria oli, että kyseessä on ja jopa väärin suunnatun katuvalon heijastukseksi kameran linssiin. Lopullinen teoria on ilmassa oleva laattamaiset jääkiteet, jotka muodostavat valopilarin. Valolähteenä on ilmeisesti kuvaussuuntaan nähden takana vajaan kahden kilometrin päässä oleva voimakas työmaavalo. Tein ilmiöstä myös pienen videon, josta jokainen voi arvioida mistä siinä on kysymys. Valopiste ilmestyy kuviin videon loppupuolella. Sama ilmiö toistui myös seuraavassa kuvassa, jonka kuvasin 3.4.2022. Nyt vain valopiste näkyy lähellä P o h j a n t ä h t e ä vaikkakaan ei yhtä kirkkaana kuin edellisessä kuvassa. Tämä kuva on muuten yhtä täydellinen kuin edellinen. kaksikymmentä kymmenen minuutin valotusta tekee kolme tuntia ja kaksikymmentä minuuttia. Iso -arvo on 200 ja aukko f3.2 Nämä kuvat eivät päättyneet vielä. Halusin kokeilla miten kuun valo v a i k u t t a a k u v a a m i s e e n . 16.4.2022 oli täyden kuun aika. Nyt valitsin kuvauspaikaksi pihallamme kasvavan männyn oksien alustaan. Asetin ISO -arvoksi 100 ja aukoksi 6.3. Kameran akku kesti nyt muutaman minuutin yli kolme tuntia. 15 Minuutin kuvia tuli 12 ja yksi kuuden minuutin kuva. Kuutamosta huolimatta tähtiratakuviot toistuvat kuvassa hyvin. Vieressä on toinen samasta paikasta 18.4.2022 otettu kuva. Nyt kuitenkin siirsin kameraa sen verran, että Pohjantähti jäi näkyviin. Asetukset olivat ISO 100 ja aukko f6.3, joka osoittautui liian pieneksi, koska kuvat jäivät tosi tummiksi. Niitä joutui säätämään aika lailla. Tämän kuvaamisen aikana kamera jätti ottamatta kolme ajastettua kuvaa. Sama ilmiö esiintyy myös myöhemmissä tähtiratakuvissa. Tämä tuo mielenkiintoisen efektin kuvaan. Jo seuraavana iltana eli 19.4.2022 kuvasin tähtiä t a k a p i h a l t a m m e . Jälleen kamera jätti osan kuvista ottamatta, joten viivat eivät ole yhtenäiset. Nyt asensin aukon arvoon f5.6. ISO-arvo oli 100. Näissä kuvauksissa vaikeinta on löytää oikeat asetukset kameraan ja sopivan kuvakulma. Lisäksi kameran akku asettaa omat rajoitteensa. Varsinkin pakkasilla. Omassa kamerassani akun kesto on maksimi ollut hieman yli kolme tuntia. Tämä ongelma on ratkaistavissa akkukahvan avulla. V i i m e i s e n ä pihapiiristä otettu tähtiratakuvana on taas omenapuiden oksien alta kuvattu kuva. Kameran temppuilu jatkui edelleen. Nyt se valotti muutamat kuvat vain 7 tai 8 sekunnin valotusajalla etukäteen asetetun viidentoista minuutin sijaan. Tähtien piirtämät viivat jäivät taas katkonaisiksi. Edelleen ongelman on löytää kameraan oikeat asetukset. Viimeisenä on kuva, joka on otettu L e s t i j ä r v e n Parannasta kylälle 2 3 . 3 . 2 0 2 2 . Tavoitteena oli saada vähintään kahden tunnin yhteisvalotus. Kylän takaa nousi kuitenkin pilviverho, joka rajoitti kuvat kahteen kymmenen minuutin valotukseen. Tämä on kuva, jonka olen aikonut joskus uusia.
o h s a
HEIKIN KUVIA JA TARINOITA