Harmaasuodin ilta-auringossa. Julkaistu 7.6.2021

Harmaasuodattimen harjoittelu jatkui Hatanpään arboretumin rannassa. Tutkin etukä - teen kartan avulla missä olisi hyvä paikka kuvata auringolaskua ja päädyin arboretumin rantaan, josta katsottuna aurinko laskisi Pyhäjärven taakse Pyynikin har - jun taakse. Tavoitteena oli saada kuva, jossa etualalle jäävän järven pinta olisi aivan tasainen. Haasteena kuvaamisessa oli miten saada valaistus kohdalleen sekä taivaan, että etualan osalta. Kiinnitin ND1000 harmaasuodattimen objektiiviin. Ensimmäistä kuvaa ottaessani aurinko oli vielä korkealla, joten suodatin ei riittänyt riittävät pitkää valotusaikaan, jotta veden pinta olisi toistunut haluamallani tavalla. Alla on kuvapari, jossa vaseman - puoleinen on käsittelmätön kuva ja oikealla käsitelty kuva. Molemmissa kuvissa näkee miten miten veden pinta väreilee. Valotusaika on vain 8 sekuntia, aukko 22 ja ISO 100. Ensimmäisen yrityksen jälkeen lisäsin ND32 harmaasuodattimen ja vielä pyöröpolar - isaatiosuodattimen, jotta voisin käyttää pidempiä valotusaikoja. Vaikka venytin valotusaikaa 30 sekunttiin, niin tällä suodatinkombinaatiolla kuvat jäivät aivan liian tummiksi. Vaikka järven pinta on hieman “tasaantunut”, niin lopputu - los on aivan liian tumma, jotta kuvasta saisi mitään irti edes käsittelemällä. Poistin pyöröpolarisaatiosuodattimen ja ND32 harmaasuodattimen. Seuraavassa on kuvasarja, jossa pidin aukon vaikiona eli f/22. ISO-arvo oli 100. Kuvasarjassa näkee miten veden pinta tasoittuu valotusajan kasvaessa. Seuraavana on kuvapari periatteessa samasta tilanteesta vaikkakin aivan eri paikasta. Vasen on Nokian Ruutanajärveltä ja oikea Lestijärvellä. Molemmissa valo - tusaika on 30. Vasemmassa aukko on f/22 ja oikeassa f/18. ISO arvota ovat vasen 100 ja oikea 400. Ruutanajärvessä pinta oli aivan tyven, kun taas Lestijärvellä järven pinnassa oli pientä aallokkoa.
12

Harmaasuodin

ilta-auringossa.

Julkaistu 7.6.2021

Harmaasuodattimen harjoittelu jatkui Hatanpään arboretumin rannassa. Tutkin etukäteen kartan avulla missä olisi hyvä paikka kuvata auringolaskua ja päädyin arboretumin rantaan, josta katsottuna aurinko laskisi Pyhäjärven taakse Pyynikin harjun taakse. Tavoitteena oli saada kuva, jossa etualalle jäävän järven pinta olisi aivan tasainen. Haasteena kuvaamisessa oli miten saada valaistus kohdalleen sekä taivaan, että etualan osalta. Kiinnitin ND1000 harmaasuodattimen objektiiviin. Ensimmäistä kuvaa ottaessani aurinko oli vielä korkealla, joten suodatin ei riittänyt riittävät pitkää valotusaikaan, jotta veden pinta olisi toistunut haluamal - lani tavalla. Alla on kuvapari, jossa vase - manpuoleinen on käsittelmätön kuva ja oikealla käsitelty kuva. Molemmissa kuvissa näkee miten miten veden pinta väreilee. Valotusaika on vain 8 sekuntia, aukko 22 ja ISO 100. Ensimmäisen yrityksen jälkeen lisäsin ND32 harmaasuodattimen ja vielä pyöröpolarisaatiosuodattimen, jotta voisin käyttää pidempiä valotusaikoja. Vaikka venytin valotusaikaa 30 sekunttiin, niin tällä suodatinkombinaatiolla kuvat jäivät aivan liian tummiksi. Vaikka järven pinta on hieman “tasaantunut”, niin lop - putulos on aivan liian tumma, jotta kuvasta saisi mitään irti edes käsit - telemällä. Poistin pyöröpolarisaatiosuodattimen ja ND32 harmaasuodattimen. Seuraavassa on kuvasarja, jossa pidin aukon vaikiona eli f/22. ISO-arvo oli 100. Kuvasarjassa näkee miten veden pinta tasoittuu valo - tusajan kasvaessa. Seuraavana on kuvapari periatteessa samasta tilanteesta vaikkakin aivan eri paikasta. Vasen on Nokian Ruutana - järveltä ja oikea Lestijärvellä. Molemmissa valotusaika on 30. Vasemmassa aukko on f/22 ja oikeassa f/18. ISO arvota ovat vasen 100 ja oikea 400. Ruutanajärvessä pinta oli aivan tyven, kun taas Lestijärvellä järven pinnassa oli pientä aallokkoa.