13

Harmaasuotimen

testausta

ja

mukana

myös

pyöröpolarisaatiosuodin

11.5.2021, julkaistu 13.5.2021

Edellisessä päivityksessä oli “kosken kuohuja” pitkällä valotusajalla. Pisin valotu - saika taisi olla 1,3 sekuntia. Tiedä, että pitkän valotusajan kuvia otetaan harmaasuo - dattimen avulla. Harmaasuodatin on tumma lasi, joka ruuvataan objektiivin eteen. Tumman lasin avulla vähennetään kennolle tulevan valon määrää. Näin valotu - saikaa voidaan kasvattaa ja hyödyntää liikkeen tuntua kuvassa. Olin lukenut harmaasuodattimen käytöstä ja innostuin hankkimaan suodattimen, joka on tyyppimerkillä ND32. Kyseinen suodatin pudottaa valotusta viisi aukkoa. Toisin sanoen suotimen avulla voi helposti kuvata myös päivänvalossa käyttämällä pitkiä valotusaikoja ilman, että kuvat ylivalottuu. Samassa yhteydessä hankin myös pyöröpolarisaatiosuotimen, jonka avulla voi vähentää pintojen heijastuksia. Menimme suurin odotuksin Villilän rantaan ajatuksena kuvata järven aaltoja pitkällä valotusajalla tavoitteena saada kuvaan samettinen järven pinta. Lopputulos ei ollut lainkaan odotusten mukainen. Oikean valotusajan löytäminen vaatii vielä selvästi harjoittelua. Koska aaltojen kuvaaminen tai paremminkin kuvaamisen lopputulos oli pettymys, päätimme mennä uudestaan Siuron koskelle, jossa olimme olleet viikkoa aiemmin. Nyt auringon paisteessa kosken kuvaaminen pitkällä valotusajalla ilman harmaa - suodinta olisi ollut käytännössä mahdoton. Tilanne kosken yläpadolla oli muuttunut siten, että vettä juoksutettiin padon keskiaukosta. Näin kuohuja ei päässyt kuvaa - maan samalla tavalla kuin edellisellä kerralla. Yllä oleva kuvasarja on kuvattu siis Siuron koskella.

Harmaasuotimen

testausta

ja

mukana

myös

pyöröpolarisaatiosuodin

11.5.2021, julkaistu 13.5.2021

Edellisessä päivityksessä oli “kosken kuo - huja” pitkällä valotusajalla. Pisin valotu - saika taisi olla 1,3 sekuntia. Tiedä, että pitkän valotusajan kuvia otetaan harmaa - suodattimen avulla. Harmaasuodatin on tumma lasi, joka ruuvataan objektiivin eteen. Tumman lasin avulla vähennetään kennolle tulevan valon määrää. Näin val - otusaikaa voidaan kasvattaa ja hyödyntää liikkeen tuntua kuvassa. Olin lukenut harmaasuodattimen käytöstä ja innostuin hankkimaan suodattimen, joka on tyyppimerkillä ND32. Kyseinen suodatin pudottaa valotusta viisi aukkoa. Toisin sanoen suotimen avulla voi hel - posti kuvata myös päivänvalossa käyt - tämällä pitkiä valotusaikoja ilman, että kuvat ylivalottuu. Samassa yhteydessä hankin myös pyöröpolarisaatiosuotimen, jonka avulla voi vähentää pintojen heijas - tuksia. Menimme suurin odotuksin Villilän rantaan ajatuksena kuvata järven aaltoja pitkällä valotusajalla tavoitteena saada kuvaan samettinen järven pinta. Lopputu - los ei ollut lainkaan odotusten mukainen. Oikean valotusajan löytäminen vaatii vielä selvästi harjoittelua. Koska aaltojen kuvaaminen tai parem - minkin kuvaamisen lopputulos oli pet - tymys, päätimme mennä uudestaan Siuron koskelle, jossa olimme olleet viikkoa aiemmin. Nyt auringon paisteessa kosken kuvaaminen pitkällä valotusajalla ilman harmaasuodinta olisi ollut käytän - nössä mahdoton. Tilanne kosken ylä - padolla oli muuttunut siten, että vettä juoksutettiin padon keskiaukosta. Näin kuohuja ei päässyt kuvaamaan samalla tavalla kuin edellisellä kerralla. Yllä oleva kuvasarja on kuvattu siis Siuron koskella.