Muutama kuva vielä Hiekkasärkiltä julkaistu 15.8.2021

Kuvaaminen Hiekkasärkillä, jossa siis olimme 11.7.2021, jäi lopulta lähinnä yri - tykseksi kuvata lokkeja. Kuvia niistä yrityksistä löytyy täältä . Muut kuvat ovat lähinnä muutama maisemakuva ja pari kasvikuvaa. Ensimmäisenä on kuva upeasta ukkospilvestä, joka ilmestyi itäiseen taivaan - rantaan. Otin kohteesta muutaman kuva eri rajauksilla. Ihmiset etualalla hieman häiritsevät, mutta en voinut käskeä heitä siirtymäänkään. Täytyisi tietysti tyytyä siihen mitä on. Kokeilin kuitenkin loppuvuodeksi hankki - maani sovellusta, jolla sain ihmiset poistettua kuvasta ja samalla lisättyä dramatiikkaa kuvaan. Lisäksi kokeilin mitä kuvasta saa irti, kun vie muutokset “överiksi”. Ensimmäinen kolmen kuvan sarja on siis yksi ja sama kuva eri käsit - telyasteilla. Neljäntenä kuva merelle. Kuvan vasemmassa reunassa leikkivä pikkupoika antaa perspektiivia maisemalle. Meren yllä oli uhkaavan näköiset pilve ja kaukana taivaanrannassa näkyys jo sade. Joka itseasiassa ajoi meidät myöhemmin rantaan. Viidentenä on yleiskuva Hiekkasärk - istä. Kuva on otettu juuri ennen pois - lähtöä ja on yksi viiden kuvan sarjasta. Maiseman kuvaaminen vastavaloon ei onnistunut kunnolla. Kuvat jäivät liian tummiksi. Olen säätänyt kuvaa aika reippaasti saadakseni kuvan toista - maan vallinneen tilanteen. Viimeisenä on maitohorsma. Horsmia kasvoi siellä täällä hiekkadyynien päällä pieninä rykelminä. Vastavaloon katsottuna yksittäiset horsmarykelmät muodos - tivat mielenkiintoisen kuvauskohteen. Mainittakoon tässä vielä se, että myös muurahaiset olivat oivaltaneet dyynien erinomaisuuden pesäpaikkana. Kuvates - sani istuin sitten yhden pesäaukon päälle, josta muurahaiset eivät pitäneet.
6

Muutama

kuva

vielä

Hiekkasärkiltä julkaistu 15.8.2021

Kuvaaminen Hiekkasärkillä, jossa siis olimme 11.7.2021, jäi lopulta lähinnä yritykseksi kuvata lokkeja. Kuvia niistä yrityksistä löytyy täältä . Muut kuvat ovat lähinnä muutama maisemakuva ja pari kasvikuvaa. Ensimmäisenä on kuva upeasta ukkospilvestä, joka ilmestyi itäiseen taivaanrantaan. Otin kohteesta muuta - man kuva eri rajauksilla. Ihmiset etu - alalla hieman häiritsevät, mutta en voinut käskeä heitä siirtymäänkään. Täytyisi tietysti tyytyä siihen mitä on. Kokeilin kuitenkin loppu - vuodeksi hankkimaani sovellusta, jolla sain ihmiset poistettua kuvasta ja samalla lisättyä dramatiikkaa kuvaan. Lisäksi kokeilin mitä kuvasta saa irti, kun vie muutokset “överiksi”. Ensimmäi - nen kolmen kuvan sarja on siis yksi ja sama kuva eri käsittelyasteilla. Neljäntenä kuva merelle. Kuvan v a s e m m a s s a reunassa leikkivä pikkupoika antaa perspektiivia maisemalle. Meren yllä oli uhkaavan näköiset pilve ja kaukana taivaanrannassa näkyys jo sade. Joka itseasiassa ajoi meidät myöhemmin rantaan. Viidentenä on y l e i s k u v a H i e k k a s ä r k i s t ä . Kuva on otettu juuri ennen pois - lähtöä ja on yksi viiden kuvan sarjasta. Maiseman kuvaaminen vastavaloon ei onnistunut kunnolla. Kuvat jäivät liian tummiksi. Olen säätänyt kuvaa aika reippaasti saadakseni kuvan toista - maan vallinneen tilanteen. Viimeisenä on maitohorsma. Horsmia kasvoi siellä täällä hiekkadyynien päällä pieninä rykelminä. Vastavaloon kat - sottuna yksittäiset horsmarykelmät muodostivat mielenkiintoisen kuvausko - hteen. Mainittakoon tässä vielä se, että myös muurahaiset olivat oivaltaneet dyynien erinomaisuuden pesäpaikkana. Kuvatessani istuin sitten yhden pesäaukon päälle, josta muurahaiset eivät pitäneet.