Kuvia huhtikuulta, jälleen myös muokattuja 28.04.2021 Olemme olleet Tampereella maaliskuun puolivälistä huhtikuun loppupuolelle niinpä kuvat ovat nyt Tampereeen alueelta. Ajattelin jatkaa myös kuvan muokkauksia, koska en vieläkään ole ihan varma kannataakoi se. Tällä kertaa jokainen muokattu kuva on käsitelty Affinity Phto sovelluksella, jossa yhten filttereistä on Detect Edges. Vapaasti suomennettuna filtteri korosta reunoja. Alla on sekä alkuperäinen että muokattu kuva. Ensimmäisenä on kuvapari kivimuurissa kasvavasta kuusesta. Kivimuuri ja kuusi löy - tyvät Ylöjärveltä Ahvenisjärven maastosta. Muuri on rakennettu viime vuosisadan alkupuolella ilemisesti työllisyystöinä. Muokattuna kuvan viesti on ihan erilainen kuin alkuperäisessä. Muokatussa kuvassa on selkeästi synkkä savy. Kuvassa on kolmostien ylittävä kevyen liikenteen silta kolmostien yli. Tämäkin sijait - see Ylöjärvellä. Itseasiassa samassa kohdassa, missä on Ahvenisjärven ulkoilu - alueen toinen parkkipaikka. Muokattu kuva muistuttaa tässä graaffista piirrosta. Verrattuna edelliseen kuvaan muokkaus ei ole muuttanut kuvan ilmettä synkäksi. Seuraava on kuvapari on Siuron koskelta Nokialla. Muokatussa kuvassa syntyy mie - lenkiintoinen optinen harha. Kuvassa on ikäänkuin iso kuoppa etualla. Muutoin kuvan sävy ei ole taaskaan yhtä synkkä kuin sivun ensimmäinen muokattu kuvat. Otan vielä yhden kuvaparin, jossa on käytetty samaa muokkaustekniikkaa. Kuva - parissa on Satakunnansilta kuvattuna Tammerkoksen Patosillalta. Tässä muokattu kuva näyttäytyy jälleen graaffiselta piirrokselta ja sellaisena puoltaa ehkä paikkansa. Vaikka tällä sivulla oleva muokatut kuvat ovat julkaisukelpoisia ja ilmeeltään puolta - vat paikkansa, niin niiden tuottaminen on ollut hyvin yksikertaista. Pakostakin silti miettii kuvien mielekkyyttä. Oma panos on lähinnä ladata kuva sovellukseen ja valita sopiva filtteri ja se on siinä. En sitten teidä tulisiko kuville jotain lisäarvoa, jos tuot - taminen olisi työläämpää. Tämä pohdinta varmaan jatkuu myöhemmissä julkaisuissa.
15
Kuvia huhtikuulta, jälleen myös muokattuja 28.04.2021 Olemme olleet Tampereella maaliskuun puolivälistä huhtikuun loppupuolelle niinpä kuvat ovat nyt Tampereeen alueelta. Ajat - telin jatkaa myös kuvan muokkauksia, koska en vieläkään ole ihan varma kan - nataakoi se. Tällä kertaa jokainen muokattu kuva on käsitelty Affinity Phto sovelluksella, jossa yhten filttereistä on Detect Edges. Vapaasti suomennettuna filtteri korosta reunoja. Alla on sekä alku - peräinen että muokattu kuva. Ensimmäisenä on kuvapari kivimuurissa kasvavasta kuus - esta. Kivimuuri ja kuusi löytyvät Ylöjärveltä Ahvenisjärven maastosta. Muuri on rakennettu viime vuosisadan alkupuolella ilemisesti työllisyystöinä. Muokattuna kuvan viesti on ihan erilainen kuin alkuperäisessä. Muokatussa kuvassa on selkeästi synkkä savy. Kuvassa on kolmostien ylittävä kevyen liikenteen silta kolmostien yli. Tämäkin sijaitsee Ylöjärvellä. Itseasiassa samassa kohdassa, missä on Ahvenisjärven ulkoilualueen toinen parkkipaikka. Muokattu kuva muistuttaa tässä graaffista piirrosta. Verrattuna edelliseen kuvaan muokkaus ei ole muuttanut kuvan ilmettä synkäksi. Seuraava on kuvapari on Siuron koskelta Nokialla. Muokatussa kuvassa syntyy mielenkiintoinen optinen harha. Kuvassa on ikäänkuin iso kuoppa etualla. Muutoin kuvan sävy ei ole taaskaan yhtä synkkä kuin sivun ensimmäinen muokattu kuvat. Otan vielä yhden kuvaparin, jossa on käytetty samaa muokkaustekniikkaa. Kuvaparissa on Satakunnansilta kuvat - tuna Tammerkoksen Patosillalta. Tässä muokattu kuva näyttäytyy jälleen graaff - iselta piirrokselta ja sellaisena puoltaa ehkä paikkansa. Vaikka tällä sivulla oleva muokatut kuvat ovat julkaisukelpoisia ja ilmeeltään puolta - vat paikkansa, niin niiden tuottaminen on ollut hyvin yksikertaista. Pakostakin silti miettii kuvien mielekkyyttä. Oma panos on lähinnä ladata kuva sovellukseen ja valita sopiva filtteri ja se on siinä. En sitten teidä tulisiko kuville jotain lisäarvoa, jos tuot - taminen olisi työläämpää. Tämä pohdinta varmaan jatkuu myöhemmissä julkaisu - issa.