Linnunrataa kuvaamassa seurantajalustalla, viimeinkin; 8.11.2021

Hankin syksyllä seuranlajalustan Slik ECH -630, josta olin “haaveilut” jo jonkin aikaa. Jalusta on ehkä huono sana kuvaamaan puolikkaan voipaketin kokoista laitetta. Jalustan alle piti hankkia vielä kohden - tamisen hienosäätöä varten Slikin SMH - 250 jalusta. Jotta asia ei olisi aivan yksinkertainen seurantajalustan päälle tulee vielä Manafrot - ton kuulapää. Kokonaisuus näkyys oheisesta kuvasta. Linnunradan kuvaaminen edellyttää paikkaa, jossa valaistus on heikkoa ja mieluim - min sitä ei ole lainkaan. Tampereen ympäristöstä sellaisen löytäminen on vaikeaa. Maanantai-iltana 8.11 ei ollut kuutamóa, joten kuvittelimme, että pieni Jokisjärveen työtyvä kallioniemi Nokiana Linnavuoren eteläosassa olisi sopiva. Näin ei kuitenkaan ollut. Vastarannan valo oli kuitenkin liian voimakas Linnunradan kuvaamista ajatellen. Vieressä on ensimmäisiä yritelmiä. Kuvan valotusaika on kaksi minuuttia, aukko on 2.8 ja ISO 320. Pitkästä valotusajasta huoli - matta Linnunrata ei toistu oikeastaan lainkaan. Kuvasta voi kuitenkin todeta, että seurantajalusta toimii. Kuvan tähdet toistu - vat jokseenkin pisteinä. Sen sijaan vas - taranta on seurantajalustan aiheuttamasta kameran liikkeestä johtuen epäterävä. Koska linnunrata ei suostunut tuolta paikalta kuvattavaksi, niin päädyin kuvaamaan vas - tarannan näkymää. Vastarannalla on iso valaistu rakennus, jota en tunne. Rakennus heijastuu upeasti veden pintaan. Rakennuk - sen kuva pääsee oikeuksiinsa, kun sen avaa koko näyttöön. Siirryimme seuraavaksi kuvaamaan Lin - navuoren venelaiturille. Myös siellä vastaran - nan valo oli voimakasta, mutta yritimme kuitenkin kuvata alkuperäisen suunnitelman mukaan Linnunrataa. Tällä kertaa kuvaaminen onnistui paremmin kuin edellisessä kohteessa. Ohessa on tuosta kohteesta parhaiten onnis - tunut kuva. Kuva on koottu kahdesta eri kuvasta. Kuvien rajaus on metsän ja taivaan välinen raja. Koska käytin linnunradan kuvaamisessa pitkää kahden minuutin valotusaikaa, niin etuala tois - tui epäterävänä. Tähdet sen sijaan toistuvat pieninä pisteinä, joka tarkoittaa sitä, että seu - rantajalustan suuntaminen on onnistunut. Kuvan valotuaika on siis 123 sekuntia, aukko 2,8 ja ISO arvo 320. Jotta koko kuva toistuisi kokonaan terävänä etuala oli siis kuvattava erikseen. Tällä kertaa käytin etualan kuvana kuvaa, jossa valotusaika oli vain 20 sekuntia, jolloin kameran liike ei vielä näy liikaa. Alla on kaksi kuvaa, joista lopullinen kuva on koostettu
2

Linnunrataa

kuvaamassa

seurantajalustalla, viimeinkin; 8.11.2021

Hankin syksyllä seuranlajalustan Slik ECH -630, josta olin “haaveilut” jo jonkin aikaa. Jalusta on ehkä huono sana kuvaamaan puolikkaan voipaketin kokoista laitetta. Jalustan alle piti hankkia vielä kohden - tamisen hienosäätöä varten Slikin SMH - 250 jalusta. Jotta asia ei olisi aivan yksinkertainen seurantajalustan päälle tulee vielä Manafrotton kuulapää. Kokon - aisuus näkyys oheisesta kuvasta. Linnunradan kuvaaminen edellyttää paikkaa, jossa valaistus on heikkoa ja mieluimmin sitä ei ole lainkaan. Tam - pereen ympäristöstä sellaisen löytäminen on vaikeaa. Maanantai-iltana 8.11 ei ollut kuutamóa, joten kuvittelimme, että pieni Jokisjärveen työtyvä kallioniemi Nokiana Lin - n a v u o r e n eteläosassa olisi sopiva. Näin ei kuitenkaan ollut. Vastarannan valo oli kuitenkin liian voimakas Linnunradan kuvaamista ajatellen. Vieressä on ensimmäisiä yritelmiä. Kuvan valotusaika on kaksi minuuttia, aukko on 2.8 ja ISO 320. Pitkästä valotusajasta huolimatta Linnunrata ei toistu oikeastaan lainkaan. Kuvasta voi kuitenkin todeta, että seurantajalusta toimii. Kuvan tähdet toistuvat jokseenkin pisteinä. Sen sijaan vastaranta on seu - rantajalustan aiheut - tamasta kameran liikkeestä johtuen epäterävä. Koska linnunrata ei suostunut tuolta paikalta kuvattavaksi, niin päädyin kuvaamaan vastarannan näkymää. Vastarannalla on iso valaistu rakennus, jota en tunne. Rakennus hei - jastuu upeasti veden pintaan. Rakennuk - sen kuva pääsee oikeuksiinsa, kun sen avaa koko näyttöön. Siirryimme seuraavaksi kuvaamaan Lin - navuoren venelaiturille. Myös siellä vas - tarannan valo oli voimakasta, mutta yritimme kuitenkin kuvata alkuperäisen suunnitelman mukaan Linnunrataa. Tällä kertaa kuvaaminen onnistui paremmin kuin edellisessä kohteessa. Ohessa on tuosta kohteesta parhaiten onnistunut kuva. Kuva on koottu kahdesta eri kuvasta. Kuvien rajaus on metsän ja taivaan välinen raja. Koska käytin linnunradan kuvaamisessa pitkää kahden minuutin valotusaikaa, niin etuala toistui epäterävänä. Tähdet sen sijaan toistuvat pieninä pisteinä, joka tarkoittaa sitä, että seurantajalustan suun - taminen on onnistunut. Kuvan valotuaika on siis 123 sekuntia, aukko 2,8 ja ISO arvo 320. Jotta koko kuva toistuisi kokonaan terävänä etuala oli siis kuvattava erik - seen. Tällä kertaa käytin etualan kuvana kuvaa, jossa valotusaika oli vain 20 sekuntia, jolloin kameran liike ei vielä näy liikaa. Alla on kaksi kuvaa, joista lopullinen kuva on koostettu