Punainen kuu Hautaperänaltaalla, julkaistu 12.8.2021

Ajoimme Lestijärveltä Haapajärvelle myöhään sunnuntaina 25.7.2021 illalla. Reisjärvellä huomasin kuun nousevan punaisena. Oli täydenkuun aika. Päätin, että ajamme Haapjärvellä Hautaperän altaalle kuvatakseni nousevan kuun. Kuu liikkuu taivaalla kuitenkin nopeasti, joten altaalle päästessämme kuu oli jo niin yllhäällä, että kuun kuvaamisessa ei ollut enää järkeä. Koska kuvaaminen ei onnistunut sunnuntaina päätin yrittää uudestaan maanantai- iltana. Selvitin, että kuu nousee tuolloin 23.50. Jostain syystä myöhästyin tuostakin hieman, mutta sain otettua kuitenkin muutamia kuvia. Kuvia tarkkaan katsoessa voi todeta, että kuun vasemmassa reunassa on punainen kehä. Tämä johtuu kuun liik - keesta ja pitkästä valotusajasta. Muutoinkin kuu toistuu epäterävänä käyttämäni pitkän valotusajan vuoksi. Aiemmin samana päivänä olin pyöräilemässä ja olin ottanut kameran mukaan. Kar - jalahdelta Saarentietä ajaessani huomasin, että laskeva aurinko loisti punaisena savun keskellä. Tuolloin en vielä tiennyt, että kyse oli Kalajoen suuren metsäpalon savuista. Näkymä oli sen verran vaikuttava, että päätin pysähtyä kuvaamaan. Alla on parin pysähdyksen satoa
7

Punainen

kuu

Hautaperänaltaalla,

julkaistu 12.8.2021

Ajoimme Lestijärveltä Haapajärvelle myöhään sunnuntaina 25.7.2021 illalla. Reisjärvellä huomasin kuun nousevan punaisena. Oli täydenkuun aika. Päätin, että ajamme Haapjärvellä Hautaperän altaalle kuvatakseni nousevan kuun. Kuu liikkuu taivaalla kuitenkin nopeasti, joten altaalle päästessämme kuu oli jo niin yll - häällä, että kuun kuvaamisessa ei ollut enää järkeä. Koska kuvaaminen ei onnistunut sunnun - taina päätin yrittää uudestaan maanantai- iltana. Selvitin, että kuu nousee tuolloin 23.50. Jostain syystä myöhästyin tuostakin hieman, mutta sain otettua kuitenkin muutamia kuvia. Kuvia tarkkaan katsoessa voi todeta, että kuun vasem - massa reunassa on punainen kehä. Tämä johtuu kuun liikkeesta ja pitkästä valotusa - jasta. Muutoinkin kuu toistuu epäterävänä käyttämäni pitkän valotusajan vuoksi. Aiemmin samana päivänä olin pyöräilemässä ja olin ottanut kameran mukaan. Karjalahdelta Saarentietä ajaes - sani huomasin, että laskeva aurinko loisti punaisena savun keskellä. Tuolloin en vielä tiennyt, että kyse oli Kalajoen suuren metsäpalon savuista. Näkymä oli sen ver - ran vaikuttava, että päätin pysähtyä kuvaamaan. Alla on parin pysähdyksen satoa