Siuron koskella Nokialla 23.4.2021, julkaistu 5.5.2021 Siuronkoski on koski Nokian Siurossa. Siuronkoski kuuluu Kokemäenjoen vesistön Ikaalisten reittiin, joka on ollut yksi Suomen tärkeimpiä vaelluskalojen kutujokia. Wikipedian mukaan kosken pituus Mahnalanselästä Kuloveteen on noin 200 metriä. Putouskorkeus on noin neljä metriä. Kuvasimme kosken “kuohuja” perjantaina 23 huhtikuuta. Testasin ensimmäisen ker - ran koskaan virtaavan veden kuvaamista pitkällä valotusajalla. Olen nähnyt useita upeita kuvia virtaavasta vedestä, joissa veden pinta on pehmeä. Sen verran tiesin kyseisestä kuvasutekniikasta, että kuvat otetaan pitkällä valotusajalla. Nyttemmin tiedän, että kuvatessa olisi hyvä olla harmaasuodin. No sitä ei ollut. Joten tyydyin val - otusajan aukon ja ISO-arvon kombinaatioon. Seuraavan on muutama kuvapari, jossa vasemmalla on “pysäytetty” kuva ts. lyhyellä valotuajalla otettu kuva ja oikealla on pitemmällä valotusajalla otettu kuva. Ihan mie - lenkiinnosta laitoin kuvien alle valotusajasta. Tällä kertaa olen ottanut kuvaparit suoraan kamerasta mitenkään säätämättä niitä, jotta kuvaparien ero tulee paremmin näkyviin. Kunkin kuvaparin alla on myös säädetyt kuvat. Ensimmäinen kuvapari on kosken keskivaiheilta. Vasemmassa kuvassa vesi on lähes pysähtynyt. Valotusaika olisi ehkä voinut olla vieläkin lyhyempi, jotta veden liike olisi todella pysähtynyt. Oikeanpuoleisesa kuvassa taas valotusaika ei olisi oikeast - aan voinut olla paljoa pitempi. Vaikka ISO -arvo on vain 100 ja aukko 22, niin tausta on mennyt jo liian vaaleaksi. Toinen kuvapari on padon alapuolisista kuohuista. Suoraan kamerasta otettu lyhyen valotusajan kuva on jäänyt todella tummaksi, mutta veden liike on nyt pyshtynyt paremmin. Alapuoliset kuvat ovat Ligthroomin avulla hieman säädettyjä. Näissä kuvissa veden liike on pysähtynyt. Oikeanpuoleisissa kuvissa veden pinta sametti - mainen. Ei olisi haitannut vaikka valotusaika olisi ollut vielä pitempi. Yllä oleva kuvapari patoluukun alapuolelta on Lihthroomilla käsitelty. Tähän en enää laittanut käsittelemätöntä kuvaparia. Viimeisenä on näkymä koko koskesta.Valotusaika tässä kuvassa oli 1,3 sekuntia.
14
Siuron koskella Nokialla 23.4.2021, julkaistu 5.5.2021 Siuronkoski on koski Nokian Siurossa. Siuronkoski kuuluu Kokemäenjoen vesistön Ikaalisten reittiin, joka on ollut yksi Suomen tärkeimpiä vaelluskalojen kutujokia. Wikipedian mukaan kosken pituus Mahnalanselästä Kuloveteen on noin 200 metriä. Putouskorkeus on noin neljä metriä. Kuvasimme kosken “kuohuja” perjantaina 23 huhtikuuta. Testasin ensimmäisen kerran koskaan virtaavan veden kuvaamista pitkällä valotusajalla. Olen nähnyt useita upeita kuvia virtaavasta vedestä, joissa veden pinta on pehmeä. Sen verran tiesin kyseisestä kuvasutekni - ikasta, että kuvat otetaan pitkällä valo - tusajalla. Nyttemmin tiedän, että kuvatessa olisi hyvä olla harmaasuodin. No sitä ei ollut. Joten tyydyin valotusajan aukon ja ISO-arvon kombinaatioon. Seuraavan on muutama kuvapari, jossa vasemmalla on “pysäytetty” kuva ts. lyhyellä valotuajalla otettu kuva ja oikealla on pitemmällä valotusajalla otettu kuva. Ihan mielenkiinnosta laitoin kuvien alle valotusajasta. Tällä kertaa olen ottanut kuvaparit suoraan kamerasta mitenkään säätämättä niitä, jotta kuva - parien ero tulee paremmin näkyviin. Kunkin kuvaparin alla on myös säädetyt kuvat. Ensimmäinen kuvapari on kosken keski - vaiheilta. Vasemmassa kuvassa vesi on lähes pysähtynyt. Valotusaika olisi ehkä voinut olla vieläkin lyhyempi, jotta veden liike olisi todella pysähtynyt. Oikean - puoleisesa kuvassa taas valotusaika ei olisi oikeastaan voinut olla paljoa pitempi. Vaikka ISO -arvo on vain 100 ja aukko 22, niin tausta on mennyt jo liian vaaleaksi. Toinen kuvapari on padon alapuolisista kuohuista. Suoraan kamerasta otettu lyhyen valotusajan kuva on jäänyt todella tummaksi, mutta veden liike on nyt pyshtynyt paremmin. Alapuoliset kuvat ovat Ligthroomin avulla hieman säädet - tyjä. Näissä kuvissa veden liike on pysähtynyt. Oikeanpuoleisissa kuvissa veden pinta samettimainen. Ei olisi hai - tannut vaikka valotusaika olisi ollut vielä pitempi. Yllä oleva kuvapari patoluukun ala - puolelta on Lihthroomilla käsitelty. Tähän en enää laittanut käsittelemätöntä kuva - paria. Viimeisenä on näkymä koko koskesta.Valotusaika tässä kuvassa oli 1,3 sekuntia.