Tammerkoski tyhjänä 20.9.2021

Tammerkoski tyhjennettiin maanantaita 20.9.2021 vastaisena yönä voimalaitoksen kunnossapito ja korjaustöitä varten. Tyhjä koski on sen verran harvinainen näky, että se piti käyvä kuvaamassa. Olimme liikkeellä kosken rannalla puoli kuuden ja puoli seitsemän välillä iltapäivällä. Kuvaamisen kannalta auringonpaiste oli hieman ongelmallinen, koska se heitti varjot tyhjennetyn kosken pohjaan. Julkaistuissa kuvissa olen koettanut hieman lieventää varjojen aiheuttamaa kontrastia. Kuvat ovat kulkusuunnassamme järjestyksessä. Ensimmäinen kuva on Tammerkosken sillalta Hämeenkadulta alajuoksulle päin. Otin näkymästä useammankin kuvan. Itseasiasssa kuvia on seitsemän. Ensin onnistuin leikkaamaan savupiipun yläosan pois. Seuraavat kuvat olivat taas uoman pohjaan heittyvästä varjosta johtuen aivan liian tummia. Kuvasin automaattiasetuksella ja vaalea tausta määritteli valaistuksen. Uoman pohja oli vparjojen peitossa oli myös tälle sivulle valitsemassani kuvassa, jota jouduin käsittelemään saadakseni edes jotekin tasapainoisen kuvan. Ilves -hotelli kuvastuu massiivisena taustalla. Kuvan keskellä kuution mallinen rakennus on Tammerkosken alavoimala, Kuvaa tarpeeksi suurentamalla voi nähdä voimala seinustalla työmiehiä. Kuva on otettu laajakulmaobjektiivilla Kuvan vasemmassa reunassa oleva heinäkasvusto oli mielenkiintoinen. Miksi heinä kasvaa juuri tuossa eikä esimerkiksi keskemmällä tai koko pohjan alueella. Heinien seassa näyttää olevan pieni valkoinen sateensuoja ja kaksi työmaa-aitaa. Joku on selvästi ollut voimainsa tunnossa heittäsessään aidat koskeen. Kamerassa oli kiinni laajkulmaobjektiivi, enkä viitsinyt vaihtaa sitä yhtä kuvaa varten, joten julkaisua varten croppasin kuvaa saadakseni oikein rajatun kuvan. Jatkoimme matkaa sillan alitse johtavaa väytää pitkin kosken rantaa ylähuoksun eli voimalaitoksen suuntaan. Seuraava kuva onkin ´voimalaitosta kohden otettu kuva. Voimalaitos on punatiilinen rakennus keskellä kuvaa. Tammerkoksen sillasta otettu kuva on samoilta jalasijoilta kuin edellinenkin. Kuvassa taustalla oleva taivas ”paloi” puhki. Kotrasti etualan kosken pohjan ja tausta olevan taivaan välillä on tosi suuri. Kamera mittasi valaistuksen tason tumman etualan perusteella, joten taustan taivas jäi todella vaaleksi. Kuvassa voimalaitokselta alajuoksulle näkyy miten koskeen on jäänyt isoja lampareita, joihin vastarannan rakennukset heijastuvat mukavasti. Kun tarkasti katsoo niin voi huomata, että Hämeensillalla on myös raitiovaunu. Kuvassa näkyy rannan puiden ja rakennusten heittämät varjot kosken pohjassa. Varjojen poistaminen kokonaan olisi latistanut kuvan, joten jätin varjot lähes koskematta. Seuraavassa kuvassa voimalaitoksen patosillalta yläjuoksulle päin näkyvät Finlayson, Satakunnansilta ja Tampella. Satakunnansilta on periaatteessa kuusiaukkoinen silta, mutta kaytössä on vain neljä aukkoa. Uoman oikeapuoleinen pohja on valettu ja se toimii voimalaitoksen yläkanavana. Kuva voimalaitoksen säännöstelykanavasta on otettu patosillan päältä alajuoksulle. Voimalaitosrakennus näkyy kuvan vasemmassa reunassa. Satakunnansillan ohitettuamme tai paremminkin alitettuamme kuvasin kuivaa uomaa Finlaysonin ja Tampellan välissä. Kuvassa näkyy miten auringonsäteet heijastuvat Tampellaan ikkunoiden kautta uoman pohjaan. Pohjan oikea Tampellan puoleinen uoman pohja on selvästi vaaleampi kuin Finlaysonin puoleinen uoman pohja. Seuraavana on kuva Satakunnan sillasta yläjuoksulta päin kuvattuna. Huomasimme Finlaysonin seinän vierellä olevat tikkaat, joiden tarkoitus jäi epäselväksi. Miksi tikkaat oli asennettu noin? Oliko ikkunasta kuljettu tyhjän uoman rantaan vai oli tikkaat paikallaan jo uoman ollessa täysi? Joka tapauksessa mielenkiintoinen yksityiskohta kuvattavaksi. Tässä vaiheessa vaihdoin hetkeksi objektiivin 16 35 mm:n laajakulmamasta 70 300 mm:n zoom –objektiiviin. Kuvan otin 300 mm:n polttovälillä. Seuraavaksi kuvasin Konsulinsaaressa olevan Kultakutrin, joka on Matti Hauptin marmoriin veistämän patsaan pronssinen 175 cm korkea kaksoiskappale. Kuvassa hain patsasta ympäröivän maaston mittasuhteita patsaan avulla. Tai toisinpäin ajateltuna kuva antaa jonkinlaisen käsityksen miten pieneltä aikuisen ihmisen kokoinen patsas näyttää. Patsaan kuva on copattu alkupeäisestä kuvasta. Myös patsaan -kuvasin 70 – 300 mm:n objektiivilla.rakennusten vieressä. Uoman etelärannalla kuvasin ensimmäisenä säännöstelypadon. Olen kuvannut padon useasti aiemminkin, mutta en koskaan kuivana olevaa patoa. Aiemmin vesi on aina virrannut padon yli. Kuva on otettu 24 105 objektiivilla 35 mm:n polttovälillä. Nyt kuvaa katsoessani olisi pitänyt mennä hieman eteenpäin ja kuvat pidemmällä polttovälillä. Näin vasemmassa reunassa häiritsevänä oleva kaide olisi rajautunut pois. Nyt sitä ei voi rajata ilman että kuvasta tulisi liian ”ahdas”. Kuva, jonka vasemmassa reunassa näkyy voimalaitos ja vastarannalla työkoneet, kiteyttää syyn miksi koski on tyhjennetty. Voimalaitoksen kunnostustyö kohdistui vedenalaisiin osiin Etelärannalta katsottuna ei ollut oikein enää uutta kuvattavaa, joten kuvasin veteen heijastuvia rakennuksia ja Hämeensillan Huomasimme uoman pohjalla myös kuolleen ankeriaan, liikennemerkin ja metallisen tuolin, jota nuori mies pystytti kivien väliin.
3

Tammerkoski tyhjänä 20.9.2021

Tammerkoski tyhjennettiin maanantaita 20.9.2021 vastaisena yönä voimalaitoksen kunnossapito ja korjaustöitä varten. Tyhjä koski on sen verran harvinainen näky, että se piti käyvä kuvaamassa. Olimme liikkeellä kosken rannalla puoli kuuden ja puoli seitsemän välillä iltapäivällä. Kuvaamisen kannalta auringonpaiste oli hieman ongelmallinen, koska se heitti varjot tyhjennetyn kosken pohjaan. Julkaistuissa kuvissa olen koettanut hieman lieventää varjojen aiheuttamaa kontrastia. Kuvat ovat kulkusuunnassamme järjestyksessä. Ensimmäinen kuva on Tammerkosken sillalta Hämeenkadulta alajuoksulle päin. Otin näkymästä useammankin kuvan. Itseasiasssa kuvia on seitsemän. Ensin onnistuin l e i k k a a m a a n savupiipun yläosan pois. Seuraavat kuvat olivat taas uoman pohjaan heittyvästä varjosta johtuen aivan liian tummia. Kuvasin automaattiasetuksella ja vaalea tausta määritteli valaistuksen. Uoman pohja oli vparjojen peitossa oli myös tälle sivulle valitsemassani kuvassa, jota jouduin käsittelemään saadakseni edes jotekin tasapainoisen kuvan. Ilves - hotelli kuvastuu massiivisena taustalla. Kuvan keskellä kuution mallinen rakennus on Tammerkosken alavoimala, Kuvaa tarpeeksi suurentamalla voi nähdä voimala seinustalla työmiehiä. Kuva on otettu laajakulmaobjektiivilla Kuvan vasemmassa reunassa oleva heinäkasvusto oli mielenkiintoinen. Miksi heinä kasvaa juuri tuossa eikä esimerkiksi keskemmällä tai koko pohjan alueella. Heinien seassa näyttää olevan pieni valkoinen sateensuoja ja kaksi työmaa- aitaa. Joku on selvästi ollut voimainsa tunnossa heittäsessään aidat koskeen. Kamerassa oli kiinni laajkulmaobjektiivi, enkä viitsinyt vaihtaa sitä yhtä kuvaa varten, joten julkaisua varten croppasin kuvaa saadakseni oikein rajatun kuvan. Jatkoimme matkaa sillan alitse johtavaa väytää pitkin kosken rantaa ylähuoksun eli voimalaitoksen suuntaan. Seuraava kuva onkin ´ v o i m a l a i t o s t a kohden otettu kuva. Voimalaitos on p u n a t i i l i n e n rakennus keskellä kuvaa. T a m m e r k o k s e n sillasta otettu kuva on samoilta jalasijoilta kuin e d e l l i n e n k i n . Kuvassa taustalla oleva taivas ”paloi” puhki. Kotrasti etualan kosken pohjan ja tausta olevan taivaan välillä on tosi suuri. Kamera mittasi valaistuksen tason tumman etualan perusteella, joten taustan taivas jäi todella vaaleksi. K u v a s s a v o i m a l a i t o k s e l t a alajuoksulle näkyy miten koskeen on jäänyt isoja lampareita, joihin v a s t a r a n n a n rakennukset heijastuvat mukavasti. Kun tarkasti katsoo niin voi huomata, että Hämeensillalla on myös raitiovaunu. Kuvassa näkyy rannan puiden ja rakennusten heittämät varjot kosken pohjassa. Varjojen poistaminen kokonaan olisi latistanut kuvan, joten jätin varjot lähes koskematta. S e u r a a v a s s a k u v a s s a v o i m a l a i t o k s e n p a t o s i l l a l t a yläjuoksulle päin näkyvät Finlayson, Satakunnansilta ja Tampella. Satakunnansilta on periaatteessa kuusiaukkoinen silta, mutta kaytössä on vain neljä aukkoa. Uoman oikeapuoleinen pohja on valettu ja se toimii voimalaitoksen yläkanavana. K u v a v o i m a l a i t o k s e n säännöstelykanavasta on otettu patosillan päältä alajuoksulle. Voimalaitosrakennus näkyy kuvan vasemmassa reunassa. Satakunnansillan ohitettuamme tai paremminkin alitettuamme kuvasin kuivaa uomaa Finlaysonin ja Tampellan välissä. Kuvassa näkyy m i t e n a u r i n g o n s ä t e e t h e i j a s t u v a t T a m p e l l a a n ikkunoiden kautta uoman pohjaan. Pohjan oikea Tampellan puoleinen uoman pohja on selvästi vaaleampi kuin Finlaysonin puoleinen uoman pohja. Seuraavana on kuva Satakunnan sillasta yläjuoksulta päin kuvattuna. H u o m a s i m m e Finlaysonin seinän vierellä olevat tikkaat, joiden tarkoitus jäi epäselväksi. Miksi tikkaat oli asennettu noin? Oliko ikkunasta kuljettu tyhjän uoman rantaan vai oli tikkaat paikallaan jo uoman ollessa täysi? Joka tapauksessa mielenkiintoinen yksityiskohta kuvattavaksi. Tässä vaiheessa vaihdoin hetkeksi objektiivin 16 35 mm:n laajakulmamasta 70 300 mm:n zoom –objektiiviin. Kuvan otin 300 mm:n polttovälillä. Seuraavaksi kuvasin Konsulinsaaressa olevan Kultakutrin, joka on Matti Hauptin marmoriin veistämän patsaan pronssinen 175 cm korkea kaksoiskappale. Kuvassa hain patsasta ympäröivän maaston mittasuhteita patsaan avulla. Tai toisinpäin ajateltuna kuva antaa jonkinlaisen käsityksen miten pieneltä aikuisen ihmisen kokoinen patsas näyttää. Patsaan kuva on copattu alkupeäisestä kuvasta. Myös patsaan - kuvasin 70 300 mm:n objektiivilla.rakennusten vieressä. Uoman etelärannalla kuvasin e n s i m m ä i s e n ä s ä ä n n ö s t e l y p a d o n . Olen kuvannut padon useasti aiemminkin, mutta en koskaan kuivana olevaa patoa. Aiemmin vesi on aina virrannut padon yli. Kuva on otettu 24 105 objektiivilla 35 mm:n polttovälillä. Nyt kuvaa katsoessani olisi pitänyt mennä hieman eteenpäin ja kuvat pidemmällä polttovälillä. Näin vasemmassa reunassa häiritsevänä oleva kaide olisi rajautunut pois. Nyt sitä ei voi rajata ilman että kuvasta tulisi liian ”ahdas”. Kuva, jonka v a s e m m a s s a reunassa näkyy voimalaitos ja v a s t a r a n n a l l a työkoneet, kiteyttää syyn miksi koski on t y h j e n n e t t y . Voimalaitoksen kunnostustyö kohdistui vedenalaisiin osiin Etelärannalta katsottuna ei ollut oikein enää uutta kuvattavaa, joten kuvasin veteen heijastuvia rakennuksia ja Hämeensillan Huomasimme uoman pohjalla myös kuolleen ankeriaan, liikennemerkin ja metallisen tuolin, jota nuori mies pystytti kivien väliin.